สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน


สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท FUNRUN (4.2 km.)

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 8 คน 31 คน 39 คน
S (36 นิ้ว) 7 คน 72 คน 79 คน
M (38 นิ้ว) 40 คน 129 คน 169 คน
L (40 นิ้ว) 79 คน 78 คน 157 คน
XL (42 นิ้ว) 39 คน 45 คน 84 คน
2XL (44 นิ้ว) 16 คน 16 คน 32 คน
3XL (46 นิ้ว) 7 คน 16 คน 23 คน
รวมทั้งหมด 196 คน 387 คน 583 คน

สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท VIP

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 0 คน 2 คน 2 คน
S (36 นิ้ว) 2 คน 3 คน 5 คน
M (38 นิ้ว) 4 คน 5 คน 9 คน
L (40 นิ้ว) 12 คน 2 คน 14 คน
XL (42 นิ้ว) 9 คน 1 คน 10 คน
2XL (44 นิ้ว) 2 คน 0 คน 2 คน
3XL (46 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
รวมทั้งหมด 29 คน 13 คน 42 คน

สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท Mini marathon (10.4 km.) รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 3 คน 0 คน 3 คน
S (36 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
M (38 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
L (40 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
XL (42 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
2XL (44 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
3XL (46 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
รวมทั้งหมด 3 คน 0 คน 3 คน

สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท Mini marathon (10.4 km.) รุ่นอายุ 13 - 15 ปี

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 1 คน 1 คน 2 คน
S (36 นิ้ว) 1 คน 1 คน 2 คน
M (38 นิ้ว) 5 คน 1 คน 6 คน
L (40 นิ้ว) 2 คน 0 คน 2 คน
XL (42 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
2XL (44 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
3XL (46 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
รวมทั้งหมด 9 คน 3 คน 12 คน

สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท Mini marathon (10.4 km.) รุ่นอายุ 16 - 18 ปี

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 0 คน 1 คน 1 คน
S (36 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
M (38 นิ้ว) 6 คน 0 คน 6 คน
L (40 นิ้ว) 1 คน 2 คน 3 คน
XL (42 นิ้ว) 1 คน 0 คน 1 คน
2XL (44 นิ้ว) 0 คน 1 คน 1 คน
3XL (46 นิ้ว) 1 คน 0 คน 1 คน
รวมทั้งหมด 9 คน 4 คน 13 คน

สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท Mini marathon (10.4 km.) รุ่นอายุ 19 - 30 ปี

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 0 คน 2 คน 2 คน
S (36 นิ้ว) 1 คน 7 คน 8 คน
M (38 นิ้ว) 8 คน 11 คน 19 คน
L (40 นิ้ว) 14 คน 4 คน 18 คน
XL (42 นิ้ว) 7 คน 0 คน 7 คน
2XL (44 นิ้ว) 1 คน 0 คน 1 คน
3XL (46 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
รวมทั้งหมด 31 คน 24 คน 55 คน

สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท Mini marathon (10.4 km.) รุ่นอายุ 31 - 40 ปี

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 0 คน 6 คน 6 คน
S (36 นิ้ว) 0 คน 6 คน 6 คน
M (38 นิ้ว) 14 คน 11 คน 25 คน
L (40 นิ้ว) 20 คน 3 คน 23 คน
XL (42 นิ้ว) 13 คน 0 คน 13 คน
2XL (44 นิ้ว) 0 คน 1 คน 1 คน
3XL (46 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
รวมทั้งหมด 47 คน 27 คน 74 คน

สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท Mini marathon (10.4 km.) รุ่นอายุ 41 - 50 ปี

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 0 คน 5 คน 5 คน
S (36 นิ้ว) 1 คน 6 คน 7 คน
M (38 นิ้ว) 14 คน 7 คน 21 คน
L (40 นิ้ว) 12 คน 2 คน 14 คน
XL (42 นิ้ว) 3 คน 2 คน 5 คน
2XL (44 นิ้ว) 3 คน 0 คน 3 คน
3XL (46 นิ้ว) 2 คน 0 คน 2 คน
รวมทั้งหมด 35 คน 22 คน 57 คน

สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท Mini marathon (10.4 km.) รุ่นอายุ 51 - 60 ปี

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 0 คน 2 คน 2 คน
S (36 นิ้ว) 1 คน 2 คน 3 คน
M (38 นิ้ว) 9 คน 10 คน 19 คน
L (40 นิ้ว) 25 คน 6 คน 31 คน
XL (42 นิ้ว) 6 คน 4 คน 10 คน
2XL (44 นิ้ว) 2 คน 0 คน 2 คน
3XL (46 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
รวมทั้งหมด 43 คน 24 คน 67 คน

สรุปจำนวนผู้สมัครประเภท Mini marathon (10.4 km.) รุ่นอายุ 61 ปีขึ้นไป

ขนาดเสื้อ ชาย หญิง รวม
SS (34 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
S (36 นิ้ว) 1 คน 0 คน 1 คน
M (38 นิ้ว) 1 คน 1 คน 2 คน
L (40 นิ้ว) 6 คน 1 คน 7 คน
XL (42 นิ้ว) 1 คน 0 คน 1 คน
2XL (44 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
3XL (46 นิ้ว) 0 คน 0 คน 0 คน
รวมทั้งหมด 9 คน 2 คน 11 คน

สรุปขนาดไซต์เสื้อ

ขนาดเสื้อ รวม
SS (34 นิ้ว) 62 คน
S (36 นิ้ว) 111 คน
M (38 นิ้ว) 276 คน
L (40 นิ้ว) 269 คน
XL (42 นิ้ว) 131 คน
2XL (44 นิ้ว) 42 คน
3XL (46 นิ้ว) 26 คน
รวมทั้งหมด 917 คน

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: