หลักการและวัตถุประสงค์

ในการจัดงาน WAPI 70 MINI MARATHON


ด้วยโรงเรียนวาปีปทุมได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 นับตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนวาปีปทุมได้มีการพัฒนาด้านการศึกษามาโดยตลอด จนได้รับรางวัลมากมายและได้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ จนถึงปัจจุบันครบรอบ 70 ปี

ในปีนี้สมาคมผู้ปกครอง ครู และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวาปีปทุม จึงได้จัดให้มีการ เดิน - วิ่ง การกุศล WAPI 70 MINI MARATHON ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อเฉลิมฉลองงาน บัวคืนกอ ลูก วท. คืนถิ่น 70 ปี วาปีปทุม
 • เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนวาปีปทุม
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย
 • เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนวาปีปทุม

รายละเอียดการจัดงาน

ประเภทของผู้ลงทะเบียน

แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่

 • นักเรียน (ลงทะเบียนด้วยข้อมูลของ ระดับชั้น และโรงเรียน)
 • ประชาชนทั่วไป

วิธีการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 • ลงทะเบียนผ่านระบบ https://wapi70.wpt.ac.th ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562 - 20 เมษายน 2562
 • สมัครด้วยตนเองที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร 3 โรงเรียนวาปีปทุม ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 - 20 เมษายน 2562

การชำระเงิน

ผู้ลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี บัญชีธนาคารออมสิน สาขาวาปีปทุม เลขที่บัญชี

วิธีการรับเสื้อ และ BIB

 • รับด้วยตนเอง ผู้ลงทะเบียนสามารถรับเสื้อได้วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวาปีปทุม โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในวันที่รับ
 • โรงเรียนจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน โดยคิดค่าจัดส่ง 70 บาท/เสื้อ 1 ตัว จัดส่งในวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2562


ประเภท - รุ่น การแข่งขัน


ประเภทการแข่งขัน

ประเภท ระยะทาง ค่าลงทะเบียน ของที่ระลึก รางวัล
Fun run 4.2 กิโลเมตร 300 บาท เสื้อและเหรียญรางวัล ไม่มีการแข่งขัน
Mini marathon 10.4 กิโลเมตร 400 บาท เสื้อและเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลที่ 1 - 3
VIP - 1,000 บาท เสื้อ เหรียญรางวัลและถ้วย VIP ไม่มีการแข่งขัน

กลุ่มการแข่งขัน

 • 1. WALK & FUNRUN ไม่แยกกลุ่ม
 • 2. MINIMARATHON แยกกลุ่ม ชาย หญิง ตามตารางข้างล่าง ดังนี้
ชาย หญิง
อายุ ไม่เกิน 12 ปี อายุ ไม่เกิน 12 ปี
อายุ 13 - 15 ปี อายุ 13 - 15 ปี
อายุ 16 - 18 ปี อายุ 16 - 18 ปี
อายุ 19 - 30 ปี อายุ 19 - 30 ปี
อายุ 31 - 40 ปี อายุ 31 - 40 ปี
อายุ 41 - 50 ปี อายุ 41 - 50 ปี
อายุ 51 - 60 ปี อายุ 51 - 60 ปี
อายุ 61 ปีขึ้นไป อายุ 61 ปีขึ้นไป


รางวัลและของที่ระลึก

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึกแผนที่เส้นทางวิ่ง


กำหนดการ

วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2562

 • - เวลา 09.00 – 16.00 น. - รับ จัดส่งเสื้อและ BIB

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

 • - เวลา 05.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน และปล่อยตัว ระยะทาง 10.4 กิโลเมตร (Mini marathon)
 • - เวลา 05.20 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร (Fun run) และ VIP
 • - เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
 • - เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

โปสเตอร์การจัดงาน

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: